Yeni Askerlik Kanunu (5713) Işığında Hava Değişimi

2007-12-23 19:19:00


Merhaba Arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere 5713 sayılı yeni askerlik kanunu "hava değişimi" hakkında da birtakım değişiklikler getirdi. Bu hususta birçok soru almaktayım. Hepinize ayrı ayrı yorum yazmaktansa düşüncelerimi tek bir yazıda toplamayı uygun gördüm.

5713 sayılı askerlik kanunu ile getirilen hüküm şöyledir:

MADDE 3 – 1111 sayılı Kanunun  78 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Kendilerini askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mahkeme kararı ile sabit olan erbaş ve erlerin yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çıkan rahatsızlıklardan ötürü yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılmaz."


Bu kanun yürürlüğe girince medyada ve çevremizde sanki tüm hava değişimleri askerlik süresine ilave edilecekmiş gibi bir söylenti çıktı. Bu da gerçekten rahatsızlanıp hava değişimi alan askerlerimizi tedirgin etti. Önce kanun yürülüğe girmeden önceki uygulamaya bir bakalım:

Kanun yürürlüğe girmeden önce 3 aya kadar olan hava değişimleri askerlik süresinden sayılıyor, üzerindeki süreler ise askerlik süresine ilave ediliyordu. Örneğin, 15 ay askerlik hizmeti yapan bir er 2.5 ay hava değişimi aldığında, hava değişimi süresi askerlik süresinin içinde sayılıyordu. Ancak, 4.5 ay hava değişimi alan biri için, bunun 3 ayı askerlik süresinden sayılıyor arta kalan 1.5 aylık kısmı ise 15 aylık askerlik süresi üzerine ilave ediliyor ve 15 ay olan askerlik süresi o kişi için 16.5 ay oluyordu.

Yeni askerlik kanunu bu konuda hiçbir değişiklik öngörmemektedir. Yani süre sistemi aynen eskiden olduğu gibi uygulanacaktır. Peki, bu kanunla değişen nedir? Kanun metninden de açıkça görüldüğü üzere bilerek kendisini askerliğe elverişsiz hale getiren veya getirtenlerin ve bu husus mahkeme kararı ile kesinleşmiş olanların bu eylemlerinden dolayı alacakları istirahat, hava değişimi ya da izin süreleri askerlik hizmetinden sayılmayacak ve bu süre askerlik sürelerine ilave olunacaktır. Yani, siz askerken tüberkiloz oldunuz diyelim. Bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında sizin herhangi bir "kendinizi askerliğe elverişsiz hale getirme çabanız yok ise" tedavi esnasında alacağınız hava değişimi süresi askerlik hizmetinizden sayılacaktır. Ancak, şayet kendinizi tüfeğinizle bilerek yaralamış ve bunun neticesinde hava değişimi almışsanız bu "kendinizi askerliğe elverişsiz hale getirme" sayılacağından, rahatsızlığınızın sonucu alacağınız hava değişimi süresi askerlik süresine eklenecektir.

Saygılar...


5404
0
0
Yorum Yaz