Kayıt Yenileme Duyurusu

2009-09-15 13:23:00
KAYIT YENİLEME SÜRECİ HAKKINDA DUYURU

*Öğrenci üniversitemiz ana web sayfasındaki "Bilgi Yönetim Sistemi"nden kullanıcı adı ve şifresini girerek kaydolmak istediği dersleri seçer. Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

*Öğrenci, kaydolmak istediği dersleri seçer ve "Danışman onayına gönder" düğmesini tıklayarak danışmanının onayına gönderir.

*Öğrencinin danışmanı, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar veya reddeder. Bu işlem danışman ekranında "Kaydet" düğmesi ile gerçekleştirilir.

*Seçilen dersler sonucu, öğrenci danışmanının yanına bizzat gelir ve derslerini onaylatır. Kaydolunan tüm derslerin doğru olduğundan emin olunduktan ve danışman tarafından onaylandıktan sonra; danışman "Kaydı Kesinleştir" butonuna basarak ders kaydını geri dönülmeyecek şekilde sonlandırır.

*Danışman ekranındaki "Yazdır" düğmesine basılarak ders kayıt formu çıktısı iki nüsha halinde yazıcıdan alınır.

*Bu çıktılar danışman ve öğrenci tarafından imzalanır. Danışman bu çıktılardan birini öğrenci işleri bürosuna iletir, diğerini ise kendi öğrenci dosyasında muhafaza eder.

NOT: Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

Duyurulur

DEKANLIK

72
0
0
Yorum Yaz